Skip to main content

Nasza polityka

W Ingredion Incorporated („Ingredion”) dążymy do ochrony prywatności każdego użytkownika. Jakie informacje gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Ingredion? Ingredion.us oraz inne oddziały grupy Ingredion gromadzą, przechowują i wykorzystują dane osobowe na naszych zabezpieczonych serwerach. Robimy to, prosząc o informacje bezpośrednio od użytkowników lub otrzymując je automatycznie z przeglądarki.

Proszenie o informacje bezpośrednio od użytkownika pozwala mu na korzystanie z wszystkich funkcji. Informacje te mogą obejmować dane osobowe (adres e-mail).

Automatyczne otrzymywanie i zapisywanie informacji z przeglądarki użytkownika pozwala nam na analizę i zapewnianie lepszych usług naszym klientom. Informacje te obejmują (ale nie ograniczają się do) rodzaju przeglądarki i jej wersji, adresu IP oraz informacji o plikach, które Ingredion dostarcza przeglądarce użytkownika.

Chociaż wiele funkcji niniejszej strony internetowej jest dostępnych anonimowym użytkownikom, niektóre obszary wymagają rejestracji, przed uzyskaniem dostępu do ich zawartości.

Rejestrując się, użytkownik korzysta z wielu spersonalizowanych funkcjonalności, takich jak możliwość przywoływania unikalnych funkcji lub zawartość przygotowana w oparciu o jego/jej tożsamość. W trakcie rejestracji użytkownicy dostarczają informacji koniecznych do przeprowadzenia transakcji, w tym (ale nie wyłącznie) nazwę użytkownika, hasło, adres, adres e-mail oraz kraj.

Kiedy użytkownik znajduje się na naszej stronie internetowej, grupa Ingredion jako jedyna gromadzi informacje na jego temat. Zgodnie z polityką naszej firmy sprzedaż, udostępnianie lub dzielenie się w jakikolwiek inny sposób danymi osobowymi użytkownika ze stronami trzecimi są niedozwolne.

Nie udostępnimy innym podmiotom adresów e-mail użytkowników. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy firma, która wykorzystuje informacje zostaje sprzedana, wówczas dane zostaną sprzedane razem z firmą.

Kto ma dostęp do tych danych?

Przedsięwzięliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkownika.

Naszym celem jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa w odniesieniu do danych osobowych użytkownika.

 

Wykorzystanie informacji:

Ingredion wykorzystuje informacje przekazane dobrowolnie przez użytkowników, aby ulepszyć korzystanie z naszej strony, czy to w postaci interaktywnych i spersonalizowanych elementów na stronie, czy też treści dobranych lepiej w oparciu o zainteresowania użytkowników.  Możemy również od czasu do czasu wysyłać użytkownikom informacje o nowych usługach. W takim wypadku, użytkownik ma możliwość wskazania, że woli w przyszłości nie otrzymywać wiadomości od Ingredion.

Wykorzystujemy informacje dotyczące śledzenia, aby określić, które obszary naszej strony internetowej są najbardziej (i najmniej) popularne w oparciu o ruch na tych obszarach. Ingredion nie śledzi, co czytają poszczególni użytkownicy, ale obserwuje raczej jakim powodzeniem cieszą się poszczególne strony. Pozwala nam to na bezustannie tworzenie lepszych usług dla naszych użytkowników.

Naszym celem jest wykorzystywanie danych osobowych do trzech zasadniczych celów: aby dostosować reklamy i treści, które wyświetlają się użytkownikowi; aby spełnić potrzeby użytkowników dotyczące produktów i usług; aby skontaktować się z użytkownikami, w celu przekazania im informacji np. o usługach i produktach.

 

Wybór i zgoda:

Naszym zamiarem jest poinformowanie użytkownika o tym fakcie, zanim zgromadzimy jego dane osobowe oraz poinformowanie go, co mamy zamiar zrobić z tymi danymi. Użytkownik ma możliwość nieudzielania informacji, a w przyszłości będzie mógł zrezygnować ze zgody na pewne formy wykorzystania informacji. Otrzymując materiały o nowych produktach i usługach, użytkownik będzie miał możliwość rezygnacji w każdej chwili z otrzymywania dalszych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie udzielać informacji, o które prosimy, będzie mógł nadal odwiedzać większość obszarów na stronie dostępnej dla członków grupy Ingredion, ale może nie mieć dostępu do pewnych opcji, ofert i usług.

Użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych z naszej bazy danych, żeby nie otrzymywał dalszych wiadomości. Zgodnie z polityką naszej firmy informacje przekazane przez użytkowników naszej strony internetowej są wykorzystywane wyłączenie do celów, dla których zostały udostępnione. Dajemy użytkownikom wybór, zawsze kiedy jest to konieczne i praktyczne, i usuwamy imiona, kiedy tylko pojawi się taka prośba.

 

Czy są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik danych, który niektóre strony internetowe dołączają do twardych dysków użytkownika, kiedy odwiedza on strony internetowe. Plik cookie może zawierać informacje takie jak ID użytkownika, które strona internetowa wykorzystuje do śledzenia, jakie strony odwiedził użytkownik. Jedynymi danymi osobowymi, jakie może zawierać cookie, są dane dostarczone przez użytkownika.

Plik cookie nie może odczytywać danych z dysku twardego ani odczytywać plików cookie stworzonych przez inne strony. Ingredion wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wzorców ruchu użytkownika (jak opisano to powyżej), kiedy użytkownik rejestruje się, żeby uzyskać dostęp do zastrzeżonych obszarów strony internetowej.

Kiedy użytkownik rejestruje się, Ingredion wykorzystuje pliki cookie do przechowywania ID użytkownika. Pliki cookie umożliwiają użytkownikowi dostęp do różnych części strony internetowej Ingredion, jako zarejestrowanemu użytkownikowi, bez konieczności logowania się za każdym razem, a także odwiedzanie innych zastrzeżonych części strony internetowej z podobnymi ustawieniami zabezpieczeń.

Więcej informacji można znaleźć na cookiecentral.com, stronie internetowej poświęconej dostarczaniu kompletnych informacji na temat plików cookies.

Naszym celem jest wykorzystywanie plików cookie w sposób odpowiedzialny, aby pomagać naszym użytkownikom. Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić płynną nawigację na naszych stronach internetowych oraz do zapamiętywania danych dotyczących użytkowników, żeby nie musieli ich podawać za każdym razem.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, praktyk stosowanych na niniejszej stronie internetowej lub korzystania ze strony, prosimy o kontakt za pomocą formularzy dostępnych na stronie.


Powiadomienie o zmianach.

Ingredion może od czasu do czasu edytować niniejszą politykę bez uprzedzenia.  Należy sprawdzać opublikowane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych pod względem zmian.

To top